2018 Board of Directors of the Associated Polish Home of Philadelphia – Zarząd Domu Polskiego w Filadelfii 2018 r.

President / Prezes: Andrzej Wisniewski 

Vice President / WiceprezesDiane Misthal

General Secretary / Sekretarz Generalny: Krystyna Trafalska & John Wisniewski 

Financial Secretary / Sekretarz FinansowyLiz Konieczny Whitman

Treasurer – Membership Secretary / Skarbnik – Sekretarz CzłonkostwoDebbie Majka

Directors/ Dyrektorzy:

Wojciech Galadyk, Kazimierz Kozlowski, Paweł Kwaśniewski, Roman Miłkowski, Jozef Rzeznik, Artur Siembab, Marek Sowinski, Jan Trafalski, Ed Balajewski, Piort Bernasiuk, Rafal Czapla, Ed Masternak

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.