2020 Board of Directors of the Associated Polish Home of Philadelphia – Zarząd Domu Polskiego w Filadelfii – 2020

President/Prezes: Andrzej Wiśniewski

Vice President/Wiceprezes: Danuta Misthal

General Secretary/Sekretarz Generalny: John Wiśniewski

Financial Secretary/Sekretarz Finansowy: Michael Mele

Treasurer–Membership Secretary/Skarbnik–Sekretarz Członkostwo: Debbie Majka

Directors/Dyrektorzy: Ed Balajewski, Piort Bernasiuk, Rafał Czapla, Wojciech Galadyk, Michał Głogowski, Hubert Kojer, Kazimierz Kozłowski,  Edward Masternak, Józef Rzeźnik, Artur Siembab. Not pictured/nieobecni: Paweł Kwaśniewski, Dr. Janusz Romanski