Calendar

Check out our upcoming events…Sprawdź  nasze nadchodzące wydarzenia…

Feb
5
Sun
Elections Meeting
Feb 5 @ 3:00 pm
Elections Meeting

Associated Polish Home will be holding their annual election meeting for the Executive Directors and Board Directors positions.

All active members are invited to attend.

Feb
18
Sat
Rock Koncert – Piwnica u Dziadka
Feb 18 @ 8:00 pm
Feb
19
Sun
PUL Lecture – Dokąd Idziesz Polsko?
Feb 19 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Dokąd Idziesz Polsko?

Dokąd Idziesz Polsko?

 

Grzegorz Worwa, dziennikarz, działacz Polonijny

Organizator i moderator paneli dyskusyjnych „Dokąd zmierzasz Polonio?”, do których zapraszał znane w Polonii postaci. Grzegorz Worwa zaproponował powstanie Rady Polonijnej, między organizacjami, która miałaby być́ ciałem reagującym na występujące problemy, głosem Polonii słyszanym także w Polsce. Echem propozycji było powstanie Rady Polonijnej przy konsulacie RP w Nowym Jorku. Temat ciągle aktualny jest przedmiotem uwagi prelegenta.

Grzegorz Worwa w rożnych latach pełnił funkcje prezesa fundacji Poland-USA Promotion i prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na Long Island. Założyciel teatru dla dzieci i młodzieży „Wędrowniczek” przy ZPR w Krakowie. Współpracuje z wybitnymi artystami scen warszawskich, krakowskich. W Nowym Jorku realizuje swoją pasje śpiewania, z chórem Paderewski Festival Singers, występuje w Carnegie Hall, katedrze św. Patryka i innych miejscach. Redaktor naczelny magazynu społeczno-kulturalnego Aura, wydawanego w Nowym Jorku, dziennikarz w Naszym Radiu. Publikacje min. w Dzienniku Polskim, Nowym Dzienniku, Kurierze Plus, Kwartalniku Kulturalnym. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Foreign Press Association.

Feb
26
Sun
CONCERT IN HONOR OF FRYDERYK CHOPIN
Feb 26 @ 2:30 pm
Mar
19
Sun
PUL Lecture – Jak Rozumieć Malarstwo, Rysunek i Grafikę
Mar 19 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Jak Rozumieć Malarstwo, Rysunek i Grafikę

Jak Rozumieć Malarstwo, Rysunek i Grafikę

 

Ryszard Druch, artysta grafik i satyryk

W multimedialnej prelekcji Mr Druch omówi podstawowe elementy budowy plastycznego dzieła dwój wymiarowego tzn. malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Innymi słowy zapozna nas z przysłowiowym “ABC obrazu płaskiego”. Malarstwo, rysunek itd. tworzone są przez artystę świadomie i wedle określonych reguł, które z biegiem czasu (epok) ulegają zmianom, co też jest ważnym elementem wiedzy o sztuce. Prelegent będzie korzystał również z materiału ilustracyjnego z jego najnowszej książki autorskiej pt. “Kontrwizje: Rysunki, ilustracje, komentarze (1991-2022)”, którą będzie można nabyć po prelekcji.

Ryszard Druch jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zadebiutował jako rysownik w roku 1978; przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie w 1988.  Od 1991 na emigracji w USA, mieszka pracuje i tworzy w Trenton, NJ gdzie prowadzi Druch Studio. Twórca i nauczyciel prywatnego ogniska plastycznego „Akademia Sztuk Plastycznych” działającego od roku 2003, organizator Salonów Artystycznych promujących polską kulturę i sztukę. Autor ponad 1500 rysunków satyrycznych i karykatur portretowych oraz ponad 20 wystaw w Polsce. Za osiągnięcia artystyczne i promocję polskiej kultury w USA odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług RP, a za osiągnięcia edukacyjne Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów prasowych.

Apr
23
Sun
PUL Lecture – Czyn Zbrojny Polonii Amerykańskiej w Latach 1914-1920
Apr 23 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Czyn Zbrojny Polonii Amerykańskiej w Latach 1914-1920

Czyn Zbrojny Polonii Amerykańskiej w Latach 1914-1920

 

Teofil Lachowicz, historyk, archiwista, dziennikarz

Treścią wykładu będzie ukazanie wkładu wychodźstwa polskiego w Ameryce w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku i wywalczeniu jej granic w latach 1919-1920. Symbolem tego było blisko 21 tys. ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji tzw. Błękitnej Armii. Było to fakt bez precedensu w historii USA. Ponadto w czasie I wojny światowej zebrano na sprawy polskie ponad 16 milionów $. Był to nadzwyczajny przejaw patriotyzmu, poświęcenia i ofiarności naszych rodaków w Ameryce, niestety nigdy niedoceniony. Wykład urozmaicony będzie prezentacją ponad stu unikatowych fotografii ze zbiorów Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

 

Dr Teofil Lachowicz – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 1977-1990 nauczyciel historii. Od 1990 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wolontariusz Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz nauczyciel w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II w Maspeth, NY. Od 1998 roku jest archiwistą w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz redaktorem miesięcznika Weteran. W 2001 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Autor opracowań: Weterani Polscy w Ameryce do 1939 roku, 100 lat w Służbie Polonii. Szkic do Dziejów Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie, Dla Ojczyzny Ratowania. Szkice z Dziejów Wychodźstwa Polskiego w Ameryce”, Polish Freedom Fighters on American Soil, Echa z Nieludzkiej Ziemi oraz ponad dwustu artykułów ogłoszonych na łamach prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Polsce.