PUL Lecture – Powrót Obrazów Bractwa Św. Łukasza

When:
November 20, 2022 @ 3:00 pm
2022-11-20T15:00:00-05:00
2022-11-20T15:30:00-05:00

PUL 2022-11-20


Powrót Obrazów Bractwa Św. Łukasza

 

Peter J. Obst, tłumacz, działacz Polonijny

W 1939 roku Polska brała udział w Światowej Wystawie w Nowym Jorku. W ramach ekspozycji w pawilonie znalazło się 7 obrazów o tematyce historycznej autorstwa Bractwa św. Łukasza. Ponieważ po zamknięciu wystawy nadal szalała II wojna światowa, obrazy zostały oddane pod opiekę Le Moyne College w Syracuse, NY. Przez ponad 50 lat wisiały one na ścianach biblioteki uczelni. Bezskutecznie podejmowano wiele prób przekonania uczelni do zwrotu ich do Polski. Ostatecznie w 2022 roku podpisano umowę na przeniesienie tych dzieł do nowego Muzeum Historii w Warszawie. Prelekcja dyskutuje znaczenie tych obrazów, ich dzieje i historyczną umowę ich zwrotu.

 

Peter J. Obst, urodzony w Poznaniu, pracował jako inżynier oprogramowania w Stanach Zjednoczonych po uzyskaniu stopnia bakałarza w dziedzinie handlu i inżynierii na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii oraz tytułu magistra Studiów Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie LaSalle. Jednak jego zainteresowanie historią polskich emigrantów zaowocowało pracą w Fundacji Poles in America (Polacy w Ameryce), założonej przez Edwarda Pinkowskiego, wybitnego historyka mieszkającego w Filadelfii. Przetłumaczył kilka książek z języka polskiego na angielski. Projektuje i utrzymuje strony internetowe dla kilku polskich organizacji. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Filadelfii (Polish Heritage Society of Philadelphia). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi w 2001 roku oraz Orłem Senatu RP w 2009 roku. 5 maja 2022 roku dekretem Prezydenta Andrzeja Dudy minister Piotr Gliński wręczył mu Krzyż Komandorski Orderu Zasługi.