Membership

Polish Home Membership Has Its Benefits! — Członkostwo w Domu Polskim Ma Swoje Zalety!

Membership categories are/ kategorie członkostwa:
1.  Active Membership, $40/year — Członkostwo Aktywne, $40/rok.
2. Couple (living at the same address), $60/year – Dwie osoby (zamieszkujące pod tym samym adresem), $60/rok.
  • Exclusive discounts at select Polish Home events throughout the year
  • First access to ticket sales
  • Reserved seating at select performances at Polish Home
  • Access to members-only events
  • Full voting rights
Membership Requirements — Wymogi Członkostwa:
  • Active Members must be at least age 21 and be of some Polish descent; Social Members must be at least age 21

Become a Member of the Associated Polish Home of Philadelphia TODAY!  Zostań Członkiem Domu Polskiego DZIŚ!

Complete the form below, then write a check/money order to “The Associated Polish Home” and send it to…

Prosimy wypełnić poniższy formularz, wypisać czek/przekaz pocztowy na “The Associated Polish Home” i wysłać do:

The Associated Polish Home
c/o Debbie Majka, Membership Secretary
9150 Academy Road
Philadelphia, PA 19114

Membership Application / Aplikacja Członkowska
Day/Month/Year -- Dzień/Miesiąc/Rok
Please make check/money order payable to "The Associated Polish Home" --- Proszę wypisać czek/prekaz pocztowy na "The Associated Polish Home".
Sending