Stowarzyszenie Rodzin Polonijnych

Stowarzyszenie Rodzin Polonijnych

 

President: Roman Miłkowski
Directors: Mariola Marcinkiewicz, Maria Miłkowska, Mieczysław Masiukiewicz, Jerzy Krupinski


ABOUT THE ASSOCIATION – O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Rodzin Polonijnych powstało z pierwszego klubu Gazeta Polska, który został założonySRP 19 stycznia 2013 z inicjatywy Romana Miłkowskiego. Dnia 31 maja 2014 klub ten został oficjalnie rozwiązany, a 24 członków, w tym cały zarząd postanowiło działać pod nową nazwą – Stowarzyszenie Rodzin Polonijnych w Filadelfii. Klub liczy w tej chwili 24 członków i ma wielu niezależnych sympatyków, którzy w razie potrzeby służa pomocą. Aby zostać członkiem należy być przez pół roku obserwatorem w celu zapoznania się z organizacją.

Misja organizacji: promowanie tradycyjnych wartości rodzinnych, patriotycznych i chrześcijańskich.

Nasze motto: “Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.” (Jan Paweł II)

W planie:

 • Organizowanie prelekcji na tematy społeczne, religijne i polityczne, które dotyczą życia rodzinnego
 • Organizowanie comiesięcznych Mszy Św. za Ojczyznę
 • Organizowanie wieczorków rodzinnych i wspólnych wyjazdów (wspólne zabawy, czytanie ksiażek, oglądanie filmów, zwiedzanie)
 • Organizowanie kółek zainteresowań, takich jak Koło Gospodyń Polskich, Kółko Strzeleckie, Kółko młodzieży Polonijnej, Kółko artystyczne, Kółko Robótek Ręcznych, Klub Szachowy
 • Spotkania Polskiego Biznesu i wymiana doświadczeń
 • Organizowanie Targów pracy

Zainteresowanych realizowaniem w celów prosimy o kontakt – email: zrzeszenie.fila@yahoo.com  Aktualne wiadomości i zdjęcia na Facebook: https://www.facebook.com/srpfila

********************

The Association of Polish Families (Stowarzyszenie Rodzin Polonijnich) was founded in January 2013 as the first Polish Gazette Club. In May 2014, the club was disbanded and re-formed under the new name – “The Association of Polish Families”. The SRP currently has 24 members and many independent supporters. Prospective members must be an observer for at least 6 months before applying for full membership.

Our mission: To promote traditional family, patriotic and Christian values

Our motto:  A strong, God-like family is the strength of mankind and the strength of a nation. (Pope John Paul II)

Activities:

 • Lectures on social, religious and political issues that affect family life
 • Monthly celebrations of Mass
 • Family evenings and events
 • Interest groups (Polish Women’s Circle, Rifle Club, Polish Youth Club, Art Club, Needlework Club, Chess Club)
 • Polish business networking events
 • Employment fairs

For more information please contact: zrzeszenie.fila@yahoo.com or visit the club on Facebook:  https://www.facebook.com/srpfila


PAST EVENTS / PRZESŁE WYDARZENIA

Click on the photos to see larger versions of the posters…Aby zobaczyć większą wersję plakatu, kliknij na zdjęciu…