Polski Uniwersytet Ludowy / PUL

President: Dr. Małgorzata Zaleska
Treasurer: Dr. Jan Zaleski
Secretary: Edward Masternak
Directors: Dr. Aleksandra Ziolkowska – Boehm, Prof Miron Wolnicki, and
Honorary President: Dr. Janusz Romański and Dr. Józef Rzeżnik
Honorary Member: Dr. Małgorzata Romańska


Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii (PUL) jest zrzeszony w Kongresie Polsko-Amerykańskim. Swoją działalność kulturalno-oświatową dla Polonii prowadzi od 1918 roku. Celem uniwersytetu jest szerzenie kultury, oświaty i wiedzy o Polsce wśród Polonii-Amerykańskiej. Od początku swojej działności Uniwersytet Ludowy zachowuje piękno języka polskiego i kontynuuje tradycję aby wykłady i odczyty były prowadzone przy użyciu poprawnej polszczyzny.

Podczas spotkań towarzyskich, które mają miejsce po odczytach, prowadzone są dyskusje z prelegentem, każdy ma tu możliwość wyrażenia swoich pytań i poglądów w języku polskim lub angielskim. Warto pokreślić że prelekcje prezentowało wiele znanych postaci z życia politycznego i kulturalnego Polonii Amerykańskej, profesorowie, ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele rządu polskiego, przedstawiciele duchowieństwa, inżynierowie i lekarze.

Wykłady Uniwersytetu są otwarte dla wszystkich którym polskość i piękno języka polskiego szczególnie leży na sercu. Zarząd PUL serdecznie zaprasza do udziału w odczytach i współpracy całą społeczność polonijną.

**************************

Founded in 1918, the Polski Uniwersytet Ludowy or the Polish People’s University, more commonly referred to as “PUL”, is affiliated with the Polish-American Congress and serves as an educational forum within Polish Home. PUL hosts monthly lectures given by respected guest speakers in both the English and Polish languages. Lecture topics include, but are not limited to, history, current events, health, science, and religion. PUL is open to the public and lectures are free of charge.

 


 

 

 

All lectures are at Polski Dom , Sunday from 3:00 – 6:00 pm.
Refreshment is always served. Free

Polish People University will perform the following lectures

PUL_program_2019_2020

Polonia are very welcome. Be part of these educational events.

Contact:
Dr Małgorzata Zaleska
610-613-9652
Email: margaret.m.zaleska@gmail.com