Polski Uniwersytet Ludowy / PUL

President: Dr. Janusz Romański
Treasurer: Dr. Małgorzata Romańska
Directors: Dr. Aleksandra Ziolkowska – Boehm, Miron Wolnicki, and Edward Masternak
Honorary President: Dr. Józef Rzeżnik


Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii (PUL) jest zrzeszony w Kongresie Polsko-Amerykańskim. Swoją diałalność kulturalno-oświatową dla Polonii prowadzi od 1919 roku. Celem uniwersytetu jest szerzenie kultury, oświaty i wiedzy o Polsce wśród Polonii-Amerykańskiej. Od początku swojej działności Uniwersytet Ludowy zachował piękno języka polskiego i w dalszym ciągu kontynuje tradycje aby wykłady i odczyty były prowadzone przy użyczu poprawnej polszczyzny.

Podczas spotkań towarzyskich, które mają miejsce po odczytach, prowadzone są dyskusje przelegentem, każdy ma tu możliwość wyrażenia swoje pytań i poglądów w języku polskim lub angielskim. Warto pokreślić że swoje prelekcje prezentowało wiele znanych postaci z życia politycznego i kulturalnego Polonii Amerykańskej, profesorowie, ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele rządu polskiego, przedstawiciele duchowieństwa, inżynierowie i lekarze.

Zaproszenie Uniwersytetu jest otwartych dla wszystkich którym polkość i piękno języka polskiego szczególnie leży na sercu. Zarząd PUL serdecznie zaprasza do udziału w odczytach i współpracy całą społeczność polonijną.

**************************

Founded in 1919, the Polski Uniwersytet Ludowy or Polish People’s University, more commonly referred to as “PUL”, is affiliated with the Polish-American Congress and serves as an educational forum within Polish Home. PUL hosts monthly lectures given by respected guest speakers in both the English and Polish languages. Lecture topics include, but are not limited to, history, current events, health, science, and religion. PUL is open to the public and lectures are free of charge. For more information, please contact PUL President Dr. Janusz Romanski.

 


 

 

 

All lectures are performed at Polski Dom , Sunday from 3:00 – 6:00 pm.
Refreshment is always served. Free

Polish People University will perform the following lectures in 2018

 

21 October 2018

Speaker: Anna Maria Anders -Senator of the Republic of Poland

Topic:

Bezpieczeństwo Polski, NATO i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi

“Security of Poland, NATO and cooperation with the United States”

 

18 November 2018 

Speaker: Andrzej Jozef Dabrowski – essayist, historian,

Topic:

Polskie poetki i pisarki jako światowy fenomen”.

The Polish women  poets and writers as a world phenomena

 

2 December 2018

Speaker: Richard Brzozowski, Polonia activist, historian

Topic:

“Polskie Muzeum w Port Washington NY – przegląd dorobku”

“The Polish Museum in Port Washington NY – Historic Review”

 

Polonia are very welcome. Be part of these educational events.

Contact:
Dr Janusz Romanski
610 457-2240
Email: jromanski6@gmail.com

PUL lecture series - p 1PUL Lecture series - p 20001PUL Lecture series - p 30001PUL lecture series - p 40001