Polski Uniwersytet Ludowy / PUL

President: Dr. Janusz Romański
Treasurer: Dr. Małgorzata Romańska
Directors: Dr. Aleksandra Ziolkowska – Boehm, Miron Wolnicki, and Edward Masternak
Honorary President: Dr. Józef Rzeżnik


Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii (PUL) jest zrzeszony w Kongresie Polsko-Amerykańskim. Swoją diałalność kulturalno-oświatową dla Polonii prowadzi od 1919 roku. Celem uniwersytetu jest szerzenie kultury, oświaty i wiedzy o Polsce wśród Polonii-Amerykańskiej. Od początku swojej działności Uniwersytet Ludowy zachował piękno języka polskiego i w dalszym ciągu kontynuje tradycje aby wykłady i odczyty były prowadzone przy użyczu poprawnej polszczyzny.

Podczas spotkań towarzyskich, które mają miejsce po odczytach, prowadzone są dyskusje przelegentem, każdy ma tu możliwość wyrażenia swoje pytań i poglądów w języku polskim lub angielskim. Warto pokreślić że swoje prelekcje prezentowało wiele znanych postaci z życia politycznego i kulturalnego Polonii Amerykańskej, profesorowie, ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele rządu polskiego, przedstawiciele duchowieństwa, inżynierowie i lekarze.

Zaproszenie Uniwersytetu jest otwartych dla wszystkich którym polkość i piękno języka polskiego szczególnie leży na sercu. Zarząd PUL serdecznie zaprasza do udziału w odczytach i współpracy całą społeczność polonijną.

**************************

Founded in 1919, the Polski Uniwersytet Ludowy or Polish People’s University, more commonly referred to as “PUL”, is affiliated with the Polish-American Congress and serves as an educational forum within Polish Home. PUL hosts monthly lectures given by respected guest speakers in both the English and Polish languages. Lecture topics include, but are not limited to, history, current events, health, science, and religion. PUL is open to the public and lectures are free of charge. For more information, please contact PUL President Dr. Janusz Romanski.

 


 

 

 

All lectures are performed at Polski Dom , Sunday from 3:00 – 6:00 pm.
Refreshment is always served. Free

08 October 2017 – Agata Sroka
Swietoslava Vikings Queen , Polish princess, Viking ruler
Swietoslawa Krolowa Wikingow , polska ksiezniczka, wladczyni wikingow.

19 November 2017 – Julian Kulski
The Color of Courage, relation of young boy who took part in Warszaw Uprising, his heroic fight against Germans.
Kolor odwagi – relacje mlodzego powstanca i jego walka w Powstaniu Warszawskim przeciwko Niemcom.

3 December 2017 – Dr. Iwona Fijalkowska
Bood function and disturbance of the circulatory system.
Funkcja krwi oraz niedomagania zwiazane z zaburzeniami ukladu krazenia.

14 January 2018 – Prof. Miron Wolnicki
Technologies that change our lives in the 21st century.
Technologie które zmieniaja nasze życie w XXI wieku.

18 February 2018 – dr Aleksandra Ziolkowska Boehm
Niedopowiedziane historie polskich bohaterów z II wojny światowej
Untold stories of Polish heroes from World War II

18 March 2018 – Czeslaw Czaplinski fotograf
Polish Art Collections in America
Kolekcja polskich zbiorow sztuki w Ameryce

15 April 2018 – Kasia Szuberska Weitz DMD
Dentistry and your health
Dentystyka a Twoje zdrowie

Polonia are very welcome. Be part of these educational events.
Contact:
Dr Janusz Romanski
610 457-2240
Email: jromanski6@gmail.com

13 października 2002 r

 

13 października 2002 r