Calendar

Check out our upcoming events…Sprawdź  nasze nadchodzące wydarzenia…

Oct
2
Sun
Pulaski Day Parade 2022 – Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia
Oct 2 @ 12:00 pm
Jazz w Piwnicy u Dziadka
Oct 2 @ 4:00 pm
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” in Philadelphia
Oct 2 @ 7:00 pm
Oct
16
Sun
PUL Lecture – Polscy Żołnierze w Armii Amerykańskiej
Oct 16 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Polscy Żołnierze w Armii Amerykańskiej

Polscy Żołnierze w Armii Amerykańskiej

 

Dr hab. Danuta Piątkowska, pisarka, Polonijny historyk

Autorka przedstawi wkład Polaków w historię i kulturę amerykańską prezentując książkę pt. „Polski Akcent w

American Expeditionary Forces., Historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane” (Opole 2022).

Ten temat badawczy do tej pory nie znalazł dostatecznego zainteresowania polonijnych i krajowych badaczy.

Książka nie stanowi kompendium wiedzy o udziale Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w armii gen. J. Pershinga, ale przybliża ten temat i wyznacza

konieczność pogłębionych badań w tym zakresie.

Jej wartość tkwi nie tylko w wykorzystaniu wielu dokumentów, ale także licznych fotografii z amerykańskich archiwów, muzeów, fundacji historycznych, bibliotek i polskich arcy-ciekawych archiwów prywatnych po obu stronach oceanu.

 

Dr hab. Danuta Piątkowska jest autorką ponad 100 publikacji. Habilitację uzyskała w 2005 r. na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotna stypendystka nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Od 1991 r. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych zajmując się historią amerykańskiej Polonii. Ważniejsze książki Dr Piątkowskiej: Związek Socjalistów Polskich w Ameryce (1900-1914), Wyspa wiary, Island of Faith, Od Polskiej do Amerykańskiej Częstochowy, Faith and Reason, Droga bez Powrotu

Emigracyjny szlak Tomasza Drewniaka. Dr Piątkowska jest odznaczona wieloma nagrodami m.in. „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medalem Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

Jest laureatką konkursu Wybitny Polak w Ameryce w kategorii – Nauka. Dyplom i Statuetkę wręczono jej maju 2022 w Konsulacie RP w Nowym Yorku.

Oct
23
Sun
ANNUAL FALL POLKA PARTY
Oct 23 @ 2:00 pm – 6:00 pm
Nov
20
Sun
PUL Lecture – Powrót Obrazów Bractwa Św. Łukasza
Nov 20 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Powrót Obrazów Bractwa Św. Łukasza

Powrót Obrazów Bractwa Św. Łukasza

 

Peter J. Obst, tłumacz, działacz Polonijny

W 1939 roku Polska brała udział w Światowej Wystawie w Nowym Jorku. W ramach ekspozycji w pawilonie znalazło się 7 obrazów o tematyce historycznej autorstwa Bractwa św. Łukasza. Ponieważ po zamknięciu wystawy nadal szalała II wojna światowa, obrazy zostały oddane pod opiekę Le Moyne College w Syracuse, NY. Przez ponad 50 lat wisiały one na ścianach biblioteki uczelni. Bezskutecznie podejmowano wiele prób przekonania uczelni do zwrotu ich do Polski. Ostatecznie w 2022 roku podpisano umowę na przeniesienie tych dzieł do nowego Muzeum Historii w Warszawie. Prelekcja dyskutuje znaczenie tych obrazów, ich dzieje i historyczną umowę ich zwrotu.

 

Peter J. Obst, urodzony w Poznaniu, pracował jako inżynier oprogramowania w Stanach Zjednoczonych po uzyskaniu stopnia bakałarza w dziedzinie handlu i inżynierii na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii oraz tytułu magistra Studiów Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie LaSalle. Jednak jego zainteresowanie historią polskich emigrantów zaowocowało pracą w Fundacji Poles in America (Polacy w Ameryce), założonej przez Edwarda Pinkowskiego, wybitnego historyka mieszkającego w Filadelfii. Przetłumaczył kilka książek z języka polskiego na angielski. Projektuje i utrzymuje strony internetowe dla kilku polskich organizacji. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Filadelfii (Polish Heritage Society of Philadelphia). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi w 2001 roku oraz Orłem Senatu RP w 2009 roku. 5 maja 2022 roku dekretem Prezydenta Andrzeja Dudy minister Piotr Gliński wręczył mu Krzyż Komandorski Orderu Zasługi.

Dec
4
Sun
PUL Lecture – Niesforne Dzieci Pana Cogito. O nowej literaturze polskiej po przełomie 1989 roku
Dec 4 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Niesforne Dzieci Pana Cogito. O nowej literaturze polskiej po przełomie 1989 roku

Niesforne Dzieci Pana Cogito. O nowej literaturze polskiej po przełomie 1989 roku

 

Jarosław Anders, pisarz, tłumacz, krytyk literacki, dziennikarz, analityk polityczny

Zmiana ustrojowa w Polsce w roku 1989 miała również ogromny wpływ na polską kulturę. Widać to wyraźnie w sporach o miejsce, rolę i kształt literatury, a zwłaszcza poezji, w latach 90tych. Rezultatem tych dyskusji było radykalne odejście młodszego pokolenia pisarzy od „miłoszowsko-herbertowskiej” tradycji poetyckiej refleksji nad “wielkimi” kwestiami moralnymi, kulturowymi, historycznymi i metafizycznymi. Młodzi (wówczas) poeci i prozaicy postulowali „zejście na ziemię” i poszukiwanie inspiracji w codzienności, prywatności i w zachodnich wzorcach kultury postmodernistycznej. Dlaczego doszło do tak radykalnej zmiany optyki? Czy musiało się tak stać? Jaki jest bilans zysków i strat literatury polskiej? Co nowa literatura polska ma do zaoferowania czytelnikom w kraju i za granicą. Co oznacza literacki Nobel dla reprezentantki nowego piśmiennictwa polskiego, Olgi Tokarczuk?

 

Jarosław Anders urodził się w roku 1950 w Warszawie. W Stanach Zjednoczonych przebywa od roku 1981. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim.  pracował między innymi w redakcji miesięcznika Literatura na Świecie oraz przekładał literaturę anglojęzyczną. W Stanach prowadził zajęcia z języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Columbia i Yale, pracował przez wiele lat w Sekcji Polskiej a później anglojęzycznej (Worlwide English). Publikował recenzje, eseje i artykuły naukowe, między innymi w The New York Review of Books, The New Republic, The Los Angeles Times Book Review, Polish Review i Liberties. Od roku 2007 do czasu emerytury w roku 2021 pracował w Departamencie Stanu USA, gdzie zajmował się prawami człowieka i demokracją w Europie Wschodniej. Mieszka w Waszyngtonie.

Jan
8
Sun
PUL Lecture – Dieta w Zapobieganiu Chorób Przewlekłych i Zachowaniu Zdrowia
Jan 8 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Dieta w Zapobieganiu Chorób Przewlekłych i Zachowaniu Zdrowia

Dieta w Zapobieganiu Chorób Przewlekłych i Zachowaniu Zdrowia

 

Małgorzata Piszcz-Connelly, MD FACP, Internista

Już Hipokrates podkreślał ogromna role naturalnych metod leczenia, role gimnastyki, masażu, hydroterapii, ale najbardziej cenił sobie i polecał leczenie poprzez zdrowe jedzenie. Zdrowa dieta może zawierać różne elementy odżywcze, często inne dla każdego z nas. Współczesna dieta składająca się z produktów wysoce przetworzonych z dużą ilością dodanego cukru wydaje się wielce niezdrowa i odpowiedzialna za choroby cywilizacyjne w tym cukrzyce, choroby nowotworowe, nadciśnienie. Warto porozmawiać na ten pasjonujący temat tak ważny dla każdego z nas.

 

Dr Malgorzata Piszcz-Connelly urodzona w Bydgoszczy, ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku i jest

Board Certified Internal Medicine (3 razy i MOC) i jest członkiem Wilderness Medical Society.

Prowadzi swoją przychodnię Millville Medical Center.

Jej dodatkowe zainteresowanie to leczenie wspomagające konwencjonalne terapie – dieta i leki ziołowe.

Feb
19
Sun
PUL Lecture – Dokąd Idziesz Polsko?
Feb 19 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Dokąd Idziesz Polsko?

Dokąd Idziesz Polsko?

 

Grzegorz Worwa, dziennikarz, działacz Polonijny

Organizator i moderator paneli dyskusyjnych „Dokąd zmierzasz Polonio?”, do których zapraszał znane w Polonii postaci. Grzegorz Worwa zaproponował powstanie Rady Polonijnej, między organizacjami, która miałaby być́ ciałem reagującym na występujące problemy, głosem Polonii słyszanym także w Polsce. Echem propozycji było powstanie Rady Polonijnej przy konsulacie RP w Nowym Jorku. Temat ciągle aktualny jest przedmiotem uwagi prelegenta.

Grzegorz Worwa w rożnych latach pełnił funkcje prezesa fundacji Poland-USA Promotion i prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na Long Island. Założyciel teatru dla dzieci i młodzieży „Wędrowniczek” przy ZPR w Krakowie. Współpracuje z wybitnymi artystami scen warszawskich, krakowskich. W Nowym Jorku realizuje swoją pasje śpiewania, z chórem Paderewski Festival Singers, występuje w Carnegie Hall, katedrze św. Patryka i innych miejscach. Redaktor naczelny magazynu społeczno-kulturalnego Aura, wydawanego w Nowym Jorku, dziennikarz w Naszym Radiu. Publikacje min. w Dzienniku Polskim, Nowym Dzienniku, Kurierze Plus, Kwartalniku Kulturalnym. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Foreign Press Association.

Mar
19
Sun
PUL Lecture – Jak Rozumieć Malarstwo, Rysunek i Grafikę
Mar 19 @ 3:00 pm
PUL Lecture - Jak Rozumieć Malarstwo, Rysunek i Grafikę

Jak Rozumieć Malarstwo, Rysunek i Grafikę

 

Ryszard Druch, artysta grafik i satyryk

W multimedialnej prelekcji Mr Druch omówi podstawowe elementy budowy plastycznego dzieła dwój wymiarowego tzn. malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Innymi słowy zapozna nas z przysłowiowym “ABC obrazu płaskiego”. Malarstwo, rysunek itd. tworzone są przez artystę świadomie i wedle określonych reguł, które z biegiem czasu (epok) ulegają zmianom, co też jest ważnym elementem wiedzy o sztuce. Prelegent będzie korzystał również z materiału ilustracyjnego z jego najnowszej książki autorskiej pt. “Kontrwizje: Rysunki, ilustracje, komentarze (1991-2022)”, którą będzie można nabyć po prelekcji.

Ryszard Druch jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zadebiutował jako rysownik w roku 1978; przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie w 1988.  Od 1991 na emigracji w USA, mieszka pracuje i tworzy w Trenton, NJ gdzie prowadzi Druch Studio. Twórca i nauczyciel prywatnego ogniska plastycznego „Akademia Sztuk Plastycznych” działającego od roku 2003, organizator Salonów Artystycznych promujących polską kulturę i sztukę. Autor ponad 1500 rysunków satyrycznych i karykatur portretowych oraz ponad 20 wystaw w Polsce. Za osiągnięcia artystyczne i promocję polskiej kultury w USA odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług RP, a za osiągnięcia edukacyjne Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów prasowych.