Polski Uniwersytet Ludowy / PUL

www.polishpeoplesuniversity.org

 

ZARZĄD UNIWERSYTETU

Dr Małgorzata Zaleska – Prezydent
Dr Jan Zaleski – Skarbnik
Dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Dyrektor

Mr Hubert Kojer – Dyrektor
Mrs Mariola Marcinkiewicz – Dyrektor
Mr Edward Masternak – Sekretarz

Doradcy:
Dr Józef Rzeźnik- honorowy prezes PULu
Dr Janusz Romański- honorowy prezes PULu
Dr Małgorzata Romańska- honorowy członek PULu


Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii (PUL) jest zrzeszony w Kongresie Polsko-Amerykańskim. Swoją działalność kulturalno-oświatową dla Polonii prowadzi od 1918 roku. Celem uniwersytetu jest szerzenie kultury, oświaty i wiedzy o Polsce wśród Polonii-Amerykańskiej. Od początku swojej działalności Uniwersytet Ludowy zachowuje piękno języka polskiego i kontynuuje tradycję aby wykłady i odczyty były prowadzone przy użyciu poprawnej polszczyzny.

Podczas spotkań towarzyskich, które mają miejsce po odczytach, prowadzone są dyskusje z prelegentem, każdy ma tu możliwość wyrażenia swoich pytań i poglądów w języku polskim lub angielskim. Warto pokreślić że prelekcje prezentowało wiele znanych postaci z życia politycznego i kulturalnego Polonii Amerykańskej, profesorowie, ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele rządu polskiego, przedstawiciele duchowieństwa, inżynierowie i lekarze.

Wykłady Uniwersytetu są otwarte dla wszystkich którym polskość i piękno języka polskiego szczególnie leży na sercu. Zarząd PUL serdecznie zaprasza do udziału w odczytach i współpracy całą społeczność polonijną.

 

NASI SPONSORZY

Polish American Congress – Eastern District PA, Associated Polish Home, Radio „Polonia Today”, Polish & Slavic Federal Credit Union, The Kościuszko Foundation Philadelphia Chapter, Polish Heritage Society of Philadelphia, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów „Polonia Technica”, Stowarzyszenie  Weteranów Armii Polskiej Pl 12, Baltic Bakery, Polka Deli, Super Delicatessen

**************************

Founded in 1918, the Polski Uniwersytet Ludowy or the Polish People’s University, more commonly referred to as “PUL”, is affiliated with the Polish-American Congress and serves as an educational forum within Polish Home. PUL hosts monthly lectures given by respected guest speakers in both the English and Polish languages. Lecture topics include, but are not limited to, history, current events, health, science, and religion. PUL is open to the public and lectures are free of charge.

 


All lectures are at The Associated Polish Home – Dom Polski, Sundays (check dates) from 3:00 – 6:00pm.
Refreshments are always served, Free admission.

Polish People University (PUL) will host the following lectures for the year 2023 – 2024:   Lecture Schedule click here

Polonia are very welcome. Be part of these educational events.

Contact:
Dr Małgorzata Zaleska
610-613-9652
Email: margaret.m.zaleska@gmail.com