Calendar

Check out our upcoming events…Sprawdź  nasze nadchodzące wydarzenia…

Dec
4
Sun
PUL Lecture – Niesforne Dzieci Pana Cogito. O nowej literaturze polskiej po przełomie 1989 roku
Dec 4 @ 3:00 pm

Niesforne Dzieci Pana Cogito. O nowej literaturze polskiej po przełomie 1989 roku

 

Jarosław Anders, pisarz, tłumacz, krytyk literacki, dziennikarz, analityk polityczny

Zmiana ustrojowa w Polsce w roku 1989 miała również ogromny wpływ na polską kulturę. Widać to wyraźnie w sporach o miejsce, rolę i kształt literatury, a zwłaszcza poezji, w latach 90tych. Rezultatem tych dyskusji było radykalne odejście młodszego pokolenia pisarzy od „miłoszowsko-herbertowskiej” tradycji poetyckiej refleksji nad “wielkimi” kwestiami moralnymi, kulturowymi, historycznymi i metafizycznymi. Młodzi (wówczas) poeci i prozaicy postulowali „zejście na ziemię” i poszukiwanie inspiracji w codzienności, prywatności i w zachodnich wzorcach kultury postmodernistycznej. Dlaczego doszło do tak radykalnej zmiany optyki? Czy musiało się tak stać? Jaki jest bilans zysków i strat literatury polskiej? Co nowa literatura polska ma do zaoferowania czytelnikom w kraju i za granicą. Co oznacza literacki Nobel dla reprezentantki nowego piśmiennictwa polskiego, Olgi Tokarczuk?

 

Jarosław Anders urodził się w roku 1950 w Warszawie. W Stanach Zjednoczonych przebywa od roku 1981. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim.  pracował między innymi w redakcji miesięcznika Literatura na Świecie oraz przekładał literaturę anglojęzyczną. W Stanach prowadził zajęcia z języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Columbia i Yale, pracował przez wiele lat w Sekcji Polskiej a później anglojęzycznej (Worlwide English). Publikował recenzje, eseje i artykuły naukowe, między innymi w The New York Review of Books, The New Republic, The Los Angeles Times Book Review, Polish Review i Liberties. Od roku 2007 do czasu emerytury w roku 2021 pracował w Departamencie Stanu USA, gdzie zajmował się prawami człowieka i demokracją w Europie Wschodniej. Mieszka w Waszyngtonie.


PUL-2022-12-04-1

PASZPORTY ŻYCIA, SPEKTAKL i POKAZ FILMU
Dec 4 @ 6:00 pm

 

4 grudnia 2022 r. o godzinie 18.00 w Associated Polish Home, po wykładzie Polskiego Uniwersytetu Ludowego, w Filadelfii – zapraszamy do obejrzenia wyprodukowanego przez Fundację Hatikva, spektaklu „Paszporty Życia”.
Spektakl ten stanowi kontynuację wielowątkowych działań Fundacji, mających na celu przybliżenie odbiorcom na całym świecie sylwetek i dokonań polskich Sprawiedliwych. Opowiada historię zapomnianych polskich bohaterów czasu II wojny światowej – Aleksandra Ładosia i związanych z nim polskich dyplomatów z poselstwa RP w Bernie w Szwajcarii oraz współpracujących z nimi działaczy organizacji żydowskich, którzy ratowali prześladowanych polskich i europejskich Żydów poprzez wystawianie im fałszywych paszportów państw Ameryki Łacińskiej. Paszporty te chroniły swoich posiadaczy w gettach przed wywózką do niemieckich obozów zagłady. Działania Grupy Berneńskiej uratowały co najmniej 8 tysięcy osób. Są one do dziś uważane za jedną z najbardziej brawurowych operacji II wojny światowej
Wykonawcami spektaklu, w reżyserii Małgorzaty Sarneckiej-Papis, Małgorzaty Ułamek i Iwony Witkowskiej, będą uczniowie VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi. Pedagodzy i uczniowie tego liceum realizują obecnie wiele projektów artystycznych i kulturalnych. Spektakularny sukces przyniosły im między innymi, realizowane we współpracy z Fundacją, spektakle „Pamiętnik Żyda Legionisty” wystawiane w Copernicus Center w Chicago i w Nowym Jorku. Gościem specjalnym spektaklu będzie znany polski kantor Symcha Keller.
Światowej premierze spektaklu będzie towarzyszyć amerykańska pokaz filmu “Polmission. Tajemnice paszportów” w reżyserii Jacka Papisa. Obraz stanowi kontynuację filmu „Paszporty Paragwaju”, prezentującego akcję ratowania Żydów przez Grupę Berneńską. Opowiada o dalszych losach Ocalonych dzięki działalności polskiej dyplomacji i polskiego wywiadu, we współpracy z organizacjami żydowskimi. Głównymi rozmówcami są Ocaleni i ich potomkowie, co sprawia, że film stanowi fascynujący i unikalny zapis jednostkowych losów, z których każdy mógłby stać się podstawą produkcji sensacyjno – szpiegowskiej.
Fundacja Hatikva zaprezentuje także amerykańskiej publiczności wystawę przedstawiającą historię działań Grupy Berneńskiej autorstwa dr Aleksandry Kmak-Pamirskiej. Ekspozycja zawiera collage prezentujące historię Żydów przed wybuchem wojny i w czasie jej trwania, jako tło opowieści o działalności Grupy Berneńskiej, a także materiały źródłowe, mapy, fotografie, dokumenty oraz listy. Prezentowane materiały pochodzą m. in. z korespondencja Poselstwa RP w Bernie, archiwum MSZ w Londynie z lat 1939-1945 oraz opracowań naukowych.
Wstęp wolny!
Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu
Polonia i Polacy za Granicą 2022. Sponsorem projektu jest Fundacja ORLEN, Stowarzyszenie
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Kancelaria The Perceman Firm, Global Incubator,
Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, firma Polaron, oraz Pulaski Association of
Business and Profesional Men Inc. Projekt objęty jest patronatem honorowym Konsula
Rzeczpospolitej w Nowym Jorku. Oficjalnym przewoźnikiem artystów i organizatorów jest PLL
LOT. Partnerem organizacyjnym jest firma Gram-X Promotions.
———————–
On December 4th at the Associated Polish Home in Philadelphia –  Hatikva Foundation will present a spectacle titled the  “Passports of Life” and a documentary movie titled ” Polmission. The Secrets of Passports” .
 The performance tells the story of the forgotten Polish heroes of World War II – Aleksander Ładoś and the Polish diplomats and Jewish organizations associated with him at the  Polish legation in Bern, Switzerland. These people, known as the Bern Group or Ładoś Group, saved Polish and European Jews by issuing them false passports. The passports of Latin American countries they obtained were then sent to Jews in occupied Europe. Passports from Paraguay, El Salvador, Honduras, Bolivia, Peru and Haiti protected their holders in the ghettos from deportation to German extermination camps. Their owners were sent to internment camps, where some of them lived until the end of the war. These activities took on the scale of a gigantic rescue operation conducted by the Polish State and its Legation in Bern, during which, in extreme conditions and risking their lives, Polish diplomats and their Jewish associates fabricated Latin American passports for at least 8,000 people. This operation is still considered one of the most puzzling threads of World War II.
“Passports of Life “ spectacle
The spectacle  directed by Małgorzata Sarnecka-Papis, Małgorzata Ułamek and Iwona Witkowska, is conducted by actors from  VIII Adam Asnyk High School in Lodz, Poland.  The teachers and students of this high school are currently implementing many artistic and cultural projects in Israel, Poland and the United States. The spectacle will feature a special guest performer , a well known Polish cantor Symcha Keller.
“Polmission. The Secrets of Passports” – documentary movie
The performances will be accompanied by the screening of the “Polmission. Secrets of Passports” documentary movie directed by Jacek Papis. The film is a continuation of the film “Passports of Paraguay” presenting the rescue of Jews by the Bern Group.
It tells about the further fate of the Survivors that were rescued by the “Lados Group” which makes the film a fascinating and unique record of individual fates, each of which could become the basis for a thriller-espionage production. The film also features historians and researchers trying to solve unexplained issues and answers to the most bothering questions of the story.  After the screening there will be an interview with the director and a discussion.
“Passports of Life” – exhibition
The Hatikva Foundation will also present an exhibition presenting the history of the activities of the Bern Group created by Dr. Aleksandra Kmak-Pamirska. The exhibition includes a collage presenting the history of Jews before and during the war, as a background for the story of the activities of the Bern Group, as well as source materials, maps, photographs, documents and letters. The presented materials come from e.g. from the correspondence of the Polish Legation in Bern, the archives of the Ministry of Foreign Affairs in London from 1939-1945 and scientific studies.
About Hatikva Foundation
The Hatikva Foundation – the producer and organizer of the performance and accompanying events – has extensive experience in the production and distribution of artistic events. Over the last few years, the foundation has prepared a number of performances, debates and exhibitions devoted to the subject of the Righteous – Poles saving Jews during the Holocaust. The spectacular success of the Foundation was the performance “Irena Sendlerowa – Righteous Among the Nations” staged in 2019 in Warsaw, Jerusalem, Tel Aviv and five other Israeli cities. It met with an enthusiastic reception everywhere, gathering about 5,000 people in the audience. The staging of the play at the Knesset in Jerusalem was a historic event. The project was under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland.
The last project of the Foundation was the premiere of the theater play “Passports of Life” at the Theater of the Royal Institute in London and the presentation of the exhibition in the halls of the Institute’s library. These events were accompanied by a debate in London’s Pewterers Hall, attended by well-known, opinion-forming personalities from the world of science and politics.
Supported By
The financial project is funded by the Chancellery of the Prime Minister as part of the competition Polonia and Poles Abroad 2022. The sponsor of the project are the ORLEN Foundation, The Polish Army Veterans  in America, The Perceman Law Firm, The Global Incubator, The Polish Slavic Federal Credit Union, Polaron and the Pulaski Association of Business and Professional Men Inc. The project is under the honorary patronage of the Consul Republic of New York. The official logistics partner is the Polish Lot Airlines .  The organizational partner is Gram-X Promotions.
 passport

Dec
10
Sat
Members Christmas Party
Dec 10 @ 6:00 pm
Cocktail Hour: 6 – 7pm
Dinner, Dancing, Koledy: 7pm – Midnight
Cash Bar
Tickets: $20/members, $30/non-members
Contact polishhome@gmail.com or 215-624-9954 for more information

2022christmas

2022swieta

 

Jan
8
Sun
Wykład PUL – Dieta w Zapobieganiu Chorób Przewlekłych i Zachowaniu Zdrowia
Jan 8 @ 3:00 pm

PISZCZ-CONNELY ADD V2 Bigger size V1


 

Dieta w Zapobieganiu Chorób Przewlekłych i Zachowaniu Zdrowia

 

Małgorzata Piszcz-Connelly, MD FACP, Internista

Już Hipokrates podkreślał ogromna role naturalnych metod leczenia, role gimnastyki, masażu, hydroterapii, ale najbardziej cenił sobie i polecał leczenie poprzez zdrowe jedzenie. Zdrowa dieta może zawierać różne elementy odżywcze, często inne dla każdego z nas. Współczesna dieta składająca się z produktów wysoce przetworzonych z dużą ilością dodanego cukru wydaje się wielce niezdrowa i odpowiedzialna za choroby cywilizacyjne w tym cukrzyce, choroby nowotworowe, nadciśnienie. Warto porozmawiać na ten pasjonujący temat tak ważny dla każdego z nas.

 

Dr Malgorzata Piszcz-Connelly urodzona w Bydgoszczy, ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku i jest

Board Certified Internal Medicine (3 razy i MOC) i jest członkiem Wilderness Medical Society.

Prowadzi swoją przychodnię Millville Medical Center.

Jej dodatkowe zainteresowanie to leczenie wspomagające konwencjonalne terapie – dieta i leki ziołowe.

Jan
15
Sun
Koncert Kolęd, Marcella Kochańska Sembrich Female Chorus
Jan 15 @ 2:30 pm
Jan
22
Sun
Polish Heritage Society Meeting
Jan 22 @ 3:00 pm
Feb
5
Sun
Elections Meeting
Feb 5 @ 3:00 pm
Elections Meeting

Associated Polish Home will be holding their annual election meeting for the Executive Directors and Board Directors positions.

All active members are invited to attend.

Feb
18
Sat
Rock Koncert – Piwnica u Dziadka
Feb 18 @ 8:00 pm
Feb
19
Sun
Wykład PUL – Dokąd Zmierzasz Polonio?
Feb 19 @ 3:00 pm

2023 Worwa


Dokąd Zmierzasz Polonio ?

Grzegorz Worwa, dziennikarz, działacz Polonijny

Organizator i moderator paneli dyskusyjnych „Dokąd zmierzasz Polonio?”, do których zapraszał znane w Polonii postaci. Grzegorz Worwa zaproponował powstanie Rady Polonijnej, między organizacjami, która miałaby być́ ciałem reagującym na występujące problemy, głosem Polonii słyszanym także w Polsce. Echem propozycji było powstanie Rady Polonijnej przy konsulacie RP w Nowym Jorku. Temat ciągle aktualny jest przedmiotem uwagi prelegenta.

Grzegorz Worwa w rożnych latach pełnił funkcje prezesa fundacji Poland-USA Promotion i prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na Long Island. Założyciel teatru dla dzieci i młodzieży „Wędrowniczek” przy ZPR w Krakowie. Współpracuje z wybitnymi artystami scen warszawskich, krakowskich. W Nowym Jorku realizuje swoją pasje śpiewania, z chórem Paderewski Festival Singers, występuje w Carnegie Hall, katedrze św. Patryka i innych miejscach. Redaktor naczelny magazynu społeczno-kulturalnego Aura, wydawanego w Nowym Jorku, dziennikarz w Naszym Radiu. Publikacje min. w Dzienniku Polskim, Nowym Dzienniku, Kurierze Plus, Kwartalniku Kulturalnym. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Foreign Press Association.

Feb
26
Sun
STAND-UP POLSKA
Feb 26 @ 2:00 pm

STAND-UP 2023

Stand-up Polska to grupa komików skupionych wokół idei komedii na żywo, fanów komedii żywej i komedią żyjących. Występują na deskach klubów i teatrów w całej Polsce. Przekładają swoje pomysły, przemyślenia i życiowe doświadczenia na język komedii, wplatając odrobinę absurdu bądź też niecodziennego, czarnego humoru.
Podczas wieczoru w Piwnicy U Dziadka wystąpią Bartosz Zalewski, Maciek Adamczyk oraz Paweł Chalupka.

Bilety:  GRAMX.COM

Użyj kod STANDUP żeby otrzymać 20% zniżki!