Calendar

Check out our upcoming events…Sprawdź  nasze nadchodzące wydarzenia…

Jan
6
Sat
CHRISTMAS SOCIAL
Jan 6 @ 6:00 pm
Jan
11
Thu
Tchaikovsky’s Symphony No. 5 with Polish Conductor Anna Sułkowska-Migon at The Philly Orchestra
Jan 11 @ 7:30 pm

Use promo code ASM24 at philorch.org

tchaikovsky

Jan
13
Sat
Koncert Kolęd i Pastorałek
Jan 13 @ 6:00 pm
Tchaikovsky’s Symphony No. 5 with Polish Conductor Anna Sułkowska-Migon at The Philly Orchestra
Jan 13 @ 7:30 pm

Use promo code ASM24 at philorch.org

tchaikovsky

Jan
21
Sun
Christmas Kolędy Concert – Marcella Kochańska Sembrich Female Chorus
Jan 21 @ 3:00 pm
Jan
26
Fri
POLSKI STAND-UP
Jan 26 @ 8:00 pm
Feb
11
Sun
Polish Home Annual Meeting
Feb 11 @ 2:30 pm

Polish Home Annual Meeting will take place at Polish Home on February 11 at 2:30pm.

All members  are invited to the meeting and the annual elections of the Executive Board and Board of Directors.

ballot-box-graphic

Feb
18
Sun
WYKŁAD PUL – Małgorzata Piszcz- Connelly, MD FACP
Feb 18 @ 3:00 pm

Connelly Lecture Flyer Feb 2024 Polish 3


Dr Małgorzata Piszcz-Connelly, urodzona w Bydgoszczy, ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Posiada certyfikat lekarza chorób wewnętrznych i jest członkiem Wilderness Medical Society. Prowadzi własną klinikę, Millville Medical Center. Jej dodatkowym zainteresowaniem jest leczenie wspomagające terapie konwencjonalne – dieta i leki ziołowe.

Feb
24
Sat
Koncert w Piwnicy u Dziadka
Feb 24 @ 7:00 pm
Mar
2
Sat
Dyżur Konsularny
Mar 2 @ 9:00 am – 7:00 pm
Informujemy o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Filadelfii!
Dyżur odbędzie się w sobotę, 2 marca 2024 r. w godzinach 9-19.
🖋Wnioski o wydanie paszportu będą przyjmowane wyłącznie od osób zapisanych.
Zapisy zostaną otwarte w poniedziałek 12 lutego o godz. 20 (8 PM).
WAZNE INFORMACJE:

Dyżur konsularny w Filadelfii 2 marca 2024 r.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Filadelfii.

Dyżur odbędzie się w sobotę, 2 marca 2024 r. w godzinach 9.00 – 19.00 w Associated Polish Home

– Dom Polski, 9150 Academy Rd, Philadelphia, PA 19114.

Zapisy na dyżur:
UWAGA! Podczas dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportu TYLKO od osób
zapisanych w systemie e-Konsulat: https://secure.e-konsulat.gov.pl/placowki/108/sprawy-paszportowe/wizyty/formularz
 Zapisy na dyżur zostaną uruchomione w poniedziałek 12 lutego 2024 r. o godz. 20:00
(8:00 PM EST).
 Zapisów można dokonywać wyłącznie na stronie https://secure.e-
konsulat.gov.pl/placowki/108/sprawy-paszportowe/wizyty/formularz
 należy wybrać rodzaj usługi „Wizyta na dyżurze konsularnym w Filadelfii (2 marca
2024 r.)”.

 UWAGA! Podczas rejestracji na wizytę należy podać prawidłowy numer telefonu oraz
adres e-mail – pracownicy naszego urzędu będą się z Państwem kontaktowali w sprawie
szczegółów procesu paszportowego (w tym wymaganych dokumentów) w tygodniach
poprzedzających dyżur. Konsulat zastrzega sobie prawo do anulowania wizyt osób, z
którymi nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe.

Wymagane dokumenty:
 ostatni polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie
(dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
 jeżeli paszport utracił ważność, należy okazać inny aktualny dokument tożsamości ze
zdjęciem (np. dowód osobisty, amerykański paszport lub prawo jazdy);
 jedną aktualną fotografię – sprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 wniosek o wysyłkę paszportu.
Dodatkowe wymagane dokumenty:
 polski akt urodzenia (dotyczy osób, które nie posiadają numeru PESEL);
 polski akt małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły związek małżeński za granicą i
zmieniły nazwisko lub nie mają numeru PESEL);

 decyzja w sprawie zmiany imienia i/lub nazwiska (w przypadku osób, które zmieniły
dane osobowe za granicą);
 oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki:
 legitymacji szkolnej/studenckiej – musi zawierać imię i nazwisko, nazwę szkoły
oraz datę ważności, jeżeli nie zawiera tych informacji, należy przygotować pismo
ze szkoły potwierdzające status studenta;
 ważnej legitymacji rencisty/emeryta, karty Medicare, orzeczenia o
niepełnosprawności, ew. pisma informujące o przyznaniu świadczeń.
 w przypadku paszportów dla osób małoletnich – konieczna jest obecność dziecka
powyżej 5. roku życia oraz obojga rodziców w celu wyrażenia przez nich zgody na
wydanie paszportu dla dziecka:
 przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać ważny polski paszport lub dowód
osobisty;
 w przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną,
notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

Opłaty konsularne:
UWAGA! Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order,
cashier’s check lub certified check wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW
YORK. Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!
 wydanie paszportu – 122 USD;
 wydanie paszportu dla małoletnich do 12. roku życia – 39 USD;
 wydanie paszportu dla dzieci od 12. do 18. roku życia – 61 USD;
 wydanie paszportu dla uczniów i studentów od 18. do 26. roku życia, emerytów,
rencistów, osób niepełnosprawnych – 61 USD (po okazaniu ważnego dokumentu
uprawniającego do zniżki);
 wydanie paszportu dla osób powyżej 70. roku życia – bezpłatnie;
 wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania paszport 10-letni – 17 USD.
Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się
jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy konieczna jest opłata za dwie przesyłki – 24 USD.
W przypadku wysyłki większej liczby paszportów na jeden adres (wnioski składane przez rodziny)
opłatę 12 USD należy uiścić wyłącznie raz.
Prosimy o sumowanie opłat za paszporty dla całej rodziny i opłat za wysyłkę na jednym Money
Order (np. 122 + 12 = 134 USD).

Dodatkowe informacje paszportowe dostępne są tutaj.